AM kategória (Moped)

Az „AM” kategória fogalma

Nemzetközi kategória. Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Megnevezés
Ár (Ft)
Egyéb megjegyzés
Elméleti képzés
30 000
Gyakrolat:
Járműkezelés (5 óra)
22 500
Forgalmi vezetés (7 óra)
31 500
Összesen:
84 000
2 havi részletre is
Egyéb, nem a tanfolyam részét képező költségek:
Vizsgák:
Elméleti
4 600
Járműkezelési
3 600
Forgalmi
3 600
Elsősegélynyújtó tanfolyam
16 000
Vöröskeresztnél is elvégezhető
+ Elsősegély vizsga